Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

awaken
23:19
8930 22c9
Reposted fromzniknac zniknac viatake-care take-care

February 09 2020

awaken
23:13
2411 5888
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viarosalie rosalie
awaken
23:06
2553 fa07 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viagraywall graywall
awaken
23:04
1866 3406
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
awaken
22:57
Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, ześlij deszcz. Boże Wszechmogący, ześlij deszcz, potężny deszcz. Taki, który jeszcze nigdy nie padał. Deszcz jak bombardowanie. Deszcz jak nalot. Ześlij deszcz i zatop to miasto. Zrób to szybko. Zanim włączą się alarmy. Niech wszystko zaleje woda. Czarna, brudna, zimna. Niech ta woda przykryje kamienice, ulice, skrzyżowania. Niech przykryje Pałac Kultury po samą iglicę. Niech ta woda wyleje z Wisły, niech rozleje się po obu jej brzegach. Niech zaleje restauracje i kluby go-go, siedziby telewizji, agencje reklamowe. Niech zatopi kościoły, centra handlowe, wszystkie imprezownie na Mazowieckiej. Niech zatopi Betlejem. Niech zatopi nas i wszystkich, których znamy. Zatop to miasto, bo inaczej będę jeździł po nim jeszcze przez miliony lat. Zatop nas Boże, bo nie zasługujemy na nic innego. Bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać, bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las, Pijani od słów. Głuchnąc od hałasu. Ślepnąc od świateł. Boże Przenajświętszy, wysłuchaj mnie, chociaż nie mam nic, co mógłbym zaoferować w zamian. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
— Jakub Żulczyk „ślepnąc od świateł”
awaken
22:56
awaken
22:56
The curious are always in some danger. If you are curious you might never come home.
— J. Winterson
awaken
22:55
6766 4a08 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaSylvka Sylvka
awaken
22:32
1485 a751 500
Reposted frommangoe mangoe viamotyla-noga motyla-noga

February 06 2020

awaken
13:06
1298 7d62 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyrlane satyrlane

February 04 2020

awaken
09:39
9234 3911 500
Reposted fromdeathismylife deathismylife viaPolinda Polinda
awaken
09:31

February 01 2020

awaken
19:09
Polubiłem Jej obecność. Stała się częścią mojego chaosu, w którym żyję.
— P.
Reposted frompyotrus pyotrus vialiliowadusza liliowadusza

January 26 2020

awaken
15:57
7142 0608 500
Reposted fromZircon Zircon viabezznieczulenia bezznieczulenia

January 16 2020

awaken
12:43

January 14 2020

awaken
10:05
1475 6522 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaiansha iansha

January 13 2020

awaken
11:46
Reposted fromFlau Flau viaLukasYork LukasYork
awaken
11:45

January 12 2020

awaken
13:33
9998 844f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
awaken
13:32
Reposted fromjasminum jasminum viaincomperta incomperta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl