Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

awaken
12:55
9374 e15d 500
Reposted fromKrebs Krebs viabollabolla bollabolla

April 03 2020

awaken
15:51
5249 1d9f 500
Reposted fromyikes yikes viaangusiasty angusiasty

April 01 2020

awaken
22:34
7861 571c
Reposted fromdancios dancios viahash hash

March 26 2020

awaken
17:26
awaken
17:26
Nawet nie chce mi się ubrać. Nie mogę sobie wyobrazić, że w ogóle będzie jakiś dalszy ciąg. Nie wiem, co z sobą zrobię. Zdaje mi się, że tak już zostanę w łóżku i będę spać, spać, spać. Nawet Ciebie już nie kocham, Jeremi. Ani siebie, ani niczego.
— Agnieszka Osiecka, Listy na wyczerpanym papierze.
awaken
17:25
awaken
15:48
"Krzysztof Rutkowski podczas brawurowej akcji łapania koronawirusa."
2020, koloryzowane
Reposted fromtfu tfu viacotarsky cotarsky
awaken
15:46
0521 bb9e 500
Reposted fromtfu tfu viaxanth xanth

March 25 2020

awaken
23:26
Reposted fromFlau Flau viaandrewmyles andrewmyles
awaken
23:23
7117 d3c9 500
Reposted fromxxyxx xxyxx viaPewPow PewPow
awaken
23:21
5186 81a1
Reposted fromHBO HBO viaandrewmyles andrewmyles
23:20

writhe:

doesn’t this make you feel absolutely wild

Reposted fromkilljill killjill viaandrewmyles andrewmyles
awaken
23:19
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
awaken
23:19
„Jak ktoś Cię nie honoruje to lecisz, pędzisz, chcesz na siłę, "słuchaj, kochaj mnie!". A jednocześnie jak masz kogoś kto naprawdę Cię kocha, to jakoś tak, nie potrafisz tego przyjąć”.
— Agnieszka Chylińska
Reposted fromhrafn hrafn viamononok mononok
awaken
23:18
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viamononok mononok
awaken
23:18
4280 c69a 500
Reposted fromexistential existential viaPewPow PewPow
awaken
23:17
8866 fb14 500
Reposted fromlampka lampka viadancingwithaghost dancingwithaghost
awaken
23:14
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaweruskowa weruskowa
awaken
23:14
5223 6ab2 500
Świetlicki
Reposted fromhrafn hrafn viafer fer
awaken
23:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl