Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2020

awaken
21:06
- Czego boisz się najbardziej?
- Śmierci. Utraty rodziców. Zostania tutaj do końca życia. Tego, że nigdy nie odkryję, co powinnam robić w życiu. Bycia zwyczajną. Utraty wszystkich, których kocham.
— Jennifer Niven
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadeepbluex deepbluex
awaken
21:01
awaken
21:00
2380 c4e0 500
awaken
20:59
awaken
20:58
0444 53b9 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viaTokyoMEWS TokyoMEWS
awaken
20:58
9602 d0c2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viatransfuzja- transfuzja-
awaken
20:55
Nie pozwól nikomu decydować o twoim życiu, bo wtedy zostaniesz kimś, kim nie powinieneś być. Będziesz nikim. Będziesz człowiekiem na zawsze skłóconym z życiem.
— Margaret Starks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovemyself lovemyself
awaken
20:54
7131 7d04 500
Reposted fromwhiskey20 whiskey20 vialifu lifu
awaken
11:19
5806 f648 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viaverdantforce verdantforce
awaken
11:10
4017 15de 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaverdantforce verdantforce
11:08
awaken
10:40
1109 22a8
Reposted fromzciach zciach

July 04 2020

awaken
14:10
0466 5169
awaken
14:08
5424 e722 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viayoann yoann

June 25 2020

awaken
09:33
2163 d583 500
Reposted fromdivi divi viaPaseroVirus PaseroVirus
awaken
09:30
6434 1ce0 500
Reposted fromLaColie LaColie viasgrialux3 sgrialux3

June 23 2020

awaken
11:05
9832 771f
Reposted fromtoganja toganja viagket gket
awaken
10:59
0520 d27b 500
awaken
10:53
Zadzwoń do mnie za kilka lat
Ja na pewno nie zapomnę jak pozmieniałeś mój świat
— TMK aka Piekielny "Zadzwoń do mnie za kilka lat"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadesperateee desperateee
awaken
10:50

Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...

— Autor nieznany
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...