Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

awaken
00:04
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun

January 15 2018

awaken
23:42
7644 fe0b
awaken
07:09
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaune-raconteuse une-raconteuse

January 14 2018

awaken
21:40
1243 be7a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasatori satori
awaken
21:32
awaken
21:31
7135 493b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBrainy Brainy
awaken
21:30
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialitka litka
awaken
21:26
6991 ea22
Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viamagolek22 magolek22
21:26
6902 7247 500

jonnygordo:

…💵💵

awaken
21:23
5043 a051 500
Reposted fromtfu tfu viahornypigeon hornypigeon

January 09 2018

awaken
20:44
0575 e9d8 500
Reposted fromtfu tfu viaadaaa93 adaaa93
awaken
20:44
0672 c92c 500
Reposted fromherrkammer herrkammer viaadaaa93 adaaa93
awaken
20:21
8502 3220
Reposted fromolaosa olaosa vianataa nataa
awaken
20:21
4360 bc25
awaken
19:29
4624 a92f
Reposted fromdusielecc dusielecc viaeternaljourney eternaljourney
awaken
19:04

in 2018, I wish you

  • better mental health
  • great looking skin
  • more energy
  • open-mindedness
  • healthy relationships
  • good dreams at night
  • success
  • delicious food
  • happiness
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaembrace embrace
awaken
19:01
Coś Ci zdradzę... Są takie sekundy w życiu, że kochasz to życie. Wtedy chciałbyś tak cały czas. To jakiś moment, ktoś coś gdzieś komuś. I wtedy jest takie wewnętrzne "wow". Ale my ludzie, choć mamy wzrok to jesteśmy obrzydliwie ślepi. Bo takich sekund w życiu, ba, w ciągu dnia mamy setki. Tylko my patrzymy, ale nie widzimy.
— Life

January 08 2018

23:01

December 27 2017

20:26
3052 98db
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viasomebunny somebunny
15:12
Love someone who is kinder to you than you are to yourself.
— Nikita Gill (via quotemadness)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl