Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

awaken
13:24
0900 2736 500
Reposted fromPoranny Poranny viafranklymydear franklymydear

July 18 2017

awaken
22:08
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viabadblood badblood
awaken
22:08
Reposted fromtgs tgs vialuvsick luvsick
22:07
1055 59f3
Reposted fromartofvisuals artofvisuals vialuvsick luvsick
awaken
22:07
Ma w sobie milion cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy, ale i nieskończenie wiele takich, które uwielbiam. Uwielbiam nawet niektóre z tych cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy.
— Ten mężczyzna
awaken
22:04

July 20 2017

awaken
13:24
0900 2736 500
Reposted fromPoranny Poranny viafranklymydear franklymydear

July 18 2017

awaken
22:08
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viabadblood badblood
awaken
22:08
Reposted fromtgs tgs vialuvsick luvsick
22:07
1055 59f3
Reposted fromartofvisuals artofvisuals vialuvsick luvsick
awaken
22:07
Ma w sobie milion cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy, ale i nieskończenie wiele takich, które uwielbiam. Uwielbiam nawet niektóre z tych cech, które doprowadzają mnie do rozpaczy.
— Ten mężczyzna

July 20 2017

awaken
13:24
0900 2736 500
Reposted fromPoranny Poranny viafranklymydear franklymydear

July 18 2017

awaken
22:08
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viabadblood badblood
awaken
22:08
Reposted fromtgs tgs vialuvsick luvsick
22:07
1055 59f3
Reposted fromartofvisuals artofvisuals vialuvsick luvsick

July 20 2017

awaken
13:24
0900 2736 500
Reposted fromPoranny Poranny viafranklymydear franklymydear

July 18 2017

awaken
22:08
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viabadblood badblood
awaken
22:08
Reposted fromtgs tgs vialuvsick luvsick

July 20 2017

awaken
13:24
0900 2736 500
Reposted fromPoranny Poranny viafranklymydear franklymydear

July 18 2017

awaken
22:08
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl