Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

awaken
22:59

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viapoolun poolun
awaken
22:56
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viahope24 hope24
awaken
22:55
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viaazazel azazel
22:47
2245 cefc
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaazazel azazel
awaken
22:45
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapoolun poolun
awaken
22:45
Czasem niepotrzebnie otwieramy się do ludzi. 
Reposted fromnosceteipsum nosceteipsum viaazazel azazel
awaken
21:53
Może jestem emocjonalnym analfabeta
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viajethra jethra
21:50

buthavenotlove:

muppetymels:

Teaching kindergarten is like being an ambassador to beings from another planet and teaching them how to assimilate to our culture.
“No, we do not LICK water fountains. Perhaps that is acceptable on your planet, but here on earth we prefer to DRINK from water fountains.”
“Physics might be a little different on your planet, but here when you throw things they typically fall and break.”
“Grabbing people and shaking them violently is not considered a proper greeting on this planet.”

This is real.

awaken
21:28
Reposted fromdoener doener viajethra jethra
awaken
21:09
4159 3f21
Reposted fromlittle-things little-things viaviolethill violethill
awaken
20:57
4043 1376
Reposted fromoblivious oblivious viasentymentalna sentymentalna
awaken
20:55
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabadblood badblood
awaken
20:53
2572 16a0
Reposted fromfearnopain fearnopain viabadblood badblood
awaken
20:51
Zawijam wzrok, nie patrzę w tamte strony
Liczenie na cokolwiek to skrzywiony algorytm
— Miuosh - Absynt
Reposted fromacidovsky acidovsky viabadblood badblood
awaken
20:50
there's nothing quite wrong but it don't feel right.
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
20:45
7460 0e72

the-tinymermaid:

nothing is permanent, the art of letting go

20:44
0681 cabb 500

serious:

you’ll be fine 

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaworst-case worst-case
awaken
20:43
9913 44e6 500
20:23
3162 391e 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viatarczyn tarczyn

June 19 2017

awaken
15:08
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viabloodrainbow bloodrainbow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl