Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

16:35
5909 a3ec 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin via3u3a 3u3a
awaken
12:03

April 26 2017

awaken
21:55
Mówisz, że możesz – to możesz. Mówisz, że nie możesz – to nie możesz. Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
awaken
21:54
Natychmiast, obłędnie, niezdarnie, bezwstydnie, boleśnie zakochaliśmy się w sobie; należy dodać, że i beznadziejnie, bo tę frenetyczną żądzę posiadania dałoby się ukoić jedynie wtedy, gdybyśmy dosłownie wessali i wchłonęli nawzajem każdą cząstkę swych dusz i ciał;
— "Lolita"
awaken
21:54
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viazEveR zEveR
21:52
6851 08cf 500
Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viazEveR zEveR
awaken
21:49

NIEKTÓRE ROZDZIAŁY TRZEBA ZAMKNĄĆ. TAK PO PROSTU. BO NADSZEDŁ CZAS.

Reposted fromtereseek tereseek viabadblood badblood
awaken
21:16
8798 756a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapierniczek pierniczek
awaken
17:24
4567 58ee
awaken
17:15
daj się, kurwa, poznać
— C.
Reposted fromxvcth xvcth viaxannabelle xannabelle
awaken
17:02
4722 655e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viazEveR zEveR
awaken
17:00
0786 1b47 500
Reposted fromsosna sosna viazEveR zEveR
awaken
16:57
yep! [quite balanced]
Reposted fromTARDIS TARDIS viazEveR zEveR

April 25 2017

awaken
21:25
4973 093e 500
Reposted fromfungi fungi viaDeva Deva
21:24
5669 e488 500

nestregards:

you’ve been visited by money birb. reblog and good fortune will come your way.

Reposted fromgracerofl gracerofl viaLaFoi LaFoi
awaken
21:23
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaperfectsense perfectsense
17:07
14:51

April 24 2017

16:30
awaken
16:01
0582 398d 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl