Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

awaken
20:39
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viabumpy bumpy
awaken
19:58
2141 7f65
Reposted frompiehus piehus viareloveution reloveution
awaken
19:57
9096 b7b5 500
Reposted fromoll oll viaa-antimatter a-antimatter
awaken
19:49
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaulepszaj ulepszaj
awaken
19:48
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.

April 15 2017

18:31
15:40
My heart is a thousand years old. I am not like other people.
Charles Bukowski, “Displaced.” 

(via mrsclarkkent)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds

April 14 2017

awaken
21:02
Rozpadające się iluzje boleśnie ranią.
— Anthony de Mello
Reposted frometer eter viagdziejestola gdziejestola
awaken
20:32
Strumień twoich słów zakończony słowospadem z wysokości ust  spada ciężką masą na mnie.  Wiem że wiesz że nie śpię,  kiedy milczę myślę.
Dorośnij. Dorośnij. 
— Miuosh feat. Katarzyna Nosowska - Tramwaje i gwiazdy
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viaMezame Mezame
awaken
20:32
7241 ae54 500
Reposted fromSsomething Ssomething viaHanoi Hanoi

April 13 2017

awaken
23:58
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaMissMurder MissMurder
awaken
23:34
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viayourhabit yourhabit
awaken
23:32
życzę Ci jak najlepiej, naprawdę. nie jestem w stanie tego wysłać, ale mam nadzieję, że każdy kolejny dzień sprawi Ci radość i że zdobędziesz w życiu wszystko to, czego zapragniesz. jednocześnie Ci wybaczam. jest w życiu jeszcze tak wiele rzeczy, których nie jesteś w stanie pojąć. bądź szczęśliwa, nawet z nim, ale z dala ode mnie.
— mg
Reposted byZycienablogu Zycienablogu
awaken
14:47
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viamoai moai

April 12 2017

23:08
7298 d5cd
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viapotrzask potrzask
awaken
23:07
1557 1b2e 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viatalula talula
15:52

turing-tested:

you come to my house. you see this. 

“oh? you have kids?” “No” i reply. “…rabbits?” “No,” again I reply. you look closer. inside is a roomba. ‘its almost time to feed him!’ i say. your eyes ask a handful of questions, but you remain silent. i sprinkle a handful of dirt in the enclosure.

awaken
15:50
5850 617f
Reposted fromtfu tfu viawujcioBat wujcioBat
awaken
15:27
2897 5a7b 500
Reposted fromtichga tichga viasstefania sstefania

April 11 2017

awaken
22:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl