Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2019

awaken
03:53
awaken
03:52
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacarmenluna carmenluna
awaken
03:26

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viaajema ajema

March 31 2019

awaken
20:33
9790 aea0 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaPawelS PawelS
awaken
19:29
6348 c8a7 500
Reposted frombenus benus viabutterfly94 butterfly94
awaken
16:35
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
awaken
16:33
To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMsChocolate MsChocolate
awaken
16:26
9513 db00 500
Reposted frompiehus piehus vianieobecnosc nieobecnosc

March 30 2019

awaken
14:14
8832 cbdf
awaken
13:38
7836 0801 500
awaken
13:21
    (…)Chciałbym mieć kobietę, z którą bym się mógł wygłupiać. Kobietę kumpla, z którą szedłbym przez życie, robiąc sobie jaja. Taka łajdacka para- to mój ideał. Ale niewiele znam takich kobiet i są zajęte. A inne? Po pół godziny mam ich dosyć. A co dopiero, żeby któraś została do rana?
     
— Marek Raczkowski
Reposted frompiepszoty piepszoty viaoxygenium oxygenium
awaken
13:20
9072 05fb
Reposted fromsavatage savatage viacarmenluna carmenluna
awaken
13:19
9099 7c2f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
awaken
09:13
2671 ae82 500
Reposted frompampunio pampunio viagraywall graywall
awaken
01:31
awaken
01:25
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viaiammistake iammistake
awaken
01:25
8951 5bd4 500
Reposted fromsoftboi softboi viaiammistake iammistake
awaken
01:24

March 29 2019

awaken
17:34
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viablaugranaaa blaugranaaa

March 28 2019

awaken
14:53
7810 d73a 500
Reposted fromfungi fungi viaMagoryan Magoryan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl