Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

awaken
23:16
Reposted fromoll oll viasalami salami
23:05
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin viastaystrongangie staystrongangie
23:04
3139 d0b1
Reposted frombrumous brumous viainvisibile invisibile
awaken
23:04
To prawda, że jedna iskra wystarczy, by wywołać pożar i zniszczyć wszystko wokół. Ale jeden dobry okruch pamięci wystarczy, by wiele zachować, by karmić się nim przez całe życie. Zrozumiałam, że to moja jedyna nieskończoność.
— Anna Ficner-Ogonowska: " Okruch"
awaken
23:01
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viakrainakredek krainakredek
awaken
23:01
4760 bc77 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakrainakredek krainakredek
awaken
22:59

February 09 2018

awaken
15:36
Reposted frommesoup mesoup viamagenno magenno
awaken
15:36
7052 5626 500
Reposted frompiehus piehus vianiebieskieoczy niebieskieoczy
awaken
15:34
0487 b3cb 500
Reposted fromonlyman onlyman viakrainakredek krainakredek

January 28 2018

awaken
10:04
7492 1720
celebrate every tiny victory ♡

January 24 2018

awaken
12:19
2421 0371 500
Reposted fromonlyman onlyman vialaparisienne laparisienne
12:18
5333 dfdc 500
Reposted fromlordminx lordminx vialaparisienne laparisienne

January 21 2018

awaken
23:21
0750 2dc4 500
awaken
22:45
9497 ef85
Reposted fromtfu tfu viaOkruszek Okruszek
awaken
22:44
0522 cded 500
Reposted fromfungi fungi viaMagicMethyl MagicMethyl
awaken
22:15
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabzdura bzdura
22:12
9833 2969

January 17 2018

awaken
09:21
Myślę, że większość trafiło chociaż raz w życiu na taką kobietę. Pojawiła się w moim życiu zupełnie przypadkiem, dając mi jedynie złudzenia. Była pytaniem, na wszystkie moje dotychczasowe odpowiedzi. Miała w sobie chaos, pasję i wolność. Przyciągnęła mnie do siebie magnetyczną siłą i sprawiła, że nie mogłem uwolnić od niej swoich myśli. Jej dusza rezonowała z moją w niepojęty sposób. Była uosobieniem wszystkich moich wewnętrznych wojen, na które wyruszałem każdego ranka. Z tym, że ona z doskonałą lekkością wygrywała nawet te, których ja jeszcze nie zdołałem podjąć. Przy niej jasne stało się dla mnie, co znaczy igrać z ogniem. I co znaczy stwierdzenie "być nie z tej bajki". Ona była zdecydowanie nie z tej. Nie z mojej. Nie wiem nawet czy była z jakiejkolwiek, bo za żadne skarby świata - nie dała się zamknąć w wąskie ramy schematów (...) Była miła, ale zdystansowana. To, co na innych kobietach robiło wrażenie - ona przyjmowała jedynie z chłodnym entuzjazmem. Gdybym chociaż trochę jej nie poznał, pewnie powiedziałbym, że wiało od niej chłodem obojętności. Ale wiedziałem i czułem, że jest pełna wewnętrznych skrajności. Wiedziałem też, że ma w sobie dużo ciepła, trzeba jedynie mieć odpowiednie zapałki żeby wiedzieć jak sprawić, że zapłonie (...) Miała w sobie światło, które wypełniało każde z miejsc, w których się pojawiała. Kiedy wlewała się do moich myśli - byłem Słońcem. Potem znikała i zapadała noc. Ciemna i przerażająca. Żadna z gwiazd nie zdołała nigdy jej zastąpić. Zapytacie mnie pewnie kim była. Ja tego nie wiem. Pewnie największą zagadką mojego życia.
Reposted fromPatij Patij
awaken
09:18
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl