Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

awaken
08:12
9846 e7ad 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaLukasYork LukasYork

October 31 2018

awaken
23:45
Wiesz, Prosiaczku...miłość jest wtedy...kiedy kogoś lubimy...za bardzo. :)
tak bardzo.
Reposted fromstrangeee strangeee vialaluna laluna
awaken
23:43
Reposted fromFlau Flau viainvisibile invisibile
awaken
23:42
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viainvisibile invisibile
awaken
23:42
8859 1bbe
Koniec świata.
Reposted fromouri ouri viainvisibile invisibile
awaken
23:42
0203 efa2
Reposted fromwinter-mood winter-mood viainvisibile invisibile
awaken
23:39
1707 4ac4
                                  Cracow, Poland
Reposted fromipo ipo viaEllaElla EllaElla
awaken
23:39
4878 3e41 500
Reposted fromoll oll viabananaapple bananaapple
awaken
23:38
Reposted fromFlau Flau viabananaapple bananaapple
awaken
23:36
6641 21e8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabananaapple bananaapple
awaken
23:34
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
awaken
23:30
awaken
23:30
awaken
23:29
8778 a727 500
Reposted fromrisky risky vialaparisienne laparisienne
awaken
23:26
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
awaken
23:25
Byłem niedawno na weselu kolegi z liceum i powiem ci szczerze - nie chcę tutaj oczywiście nikogo zdenerwować swoją wypowiedzią - ale czułem się najmłodszy. Taki dwudziestokilkuletni. A tam poważna ekipa, poważne prace, poważne związki, poważne dzieci, poważne rozmowy o polityce, wojnie i kredycie. To wygląda trochę tak, jakby moi koledzy zapomnieli, że mają po trzydzieści kilka lat i milion możliwości przed sobą. Przez rodzinne wydarzenia zdałem sobie ostatnio sprawę, że w życiu mamy tak naprawdę bardzo mało czasu i jak najdłużej trzeba się zachowywać jak szczeniak. Nie mówię: nieodpowiedzialnie i głupio, ale trzeba sobie jakoś generować energię do poznawania nowych rzeczy. Kiedyś Władysław Bartoszewski powiedział piękne zdanie: że żyje tak długo, bo jest ciekawy. Właśnie ta ciekawość, a nie powaga, determinuje do pewnych zachowań - że chcesz iść na koncert, na imprezę, że chcesz kogoś poznać, przeczytać książkę czy obejrzeć film itd.


http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,17649508,Piotr___Kedzior___Kedzierski__Dziewczynom_podobaja.html#TRwknd
— Piotr Kędzior Kędzierski
Reposted fromaskman askman vialaparisienne laparisienne
awaken
00:42
6278 4364
Reposted fromLane Lane viajustonebullet justonebullet

October 27 2018

00:09
2180 6500 500
awaken
00:08
Reposted fromjasminum jasminum viadoubleespresso doubleespresso
awaken
00:08
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl