Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

16:06
0573 c91a 500

fitmaree:

Can’t risk it

Reposted fromfaerliechaotic faerliechaotic viacalvados calvados
awaken
16:04
3911 1284 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaikari ikari
awaken
15:50
5507 e35f
Reposted fromtgs tgs viapffft pffft
awaken
15:49
8605 1913
Reposted fromcalifornia-love california-love viaselsey selsey

December 04 2017

awaken
17:34
4624 a92f
Reposted fromdusielecc dusielecc viaeternaljourney eternaljourney
awaken
17:29
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viayourhabit yourhabit

December 03 2017

awaken
02:51
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viagabunia gabunia
awaken
02:51
2382 39d4
Reposted fromfloe floe vialaparisienne laparisienne
awaken
02:51
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne

December 01 2017

awaken
14:25
5582 6f18 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viajme jme
awaken
14:22
Pierwsza zasada szczęścia: trzymaj od siebie jak najdalej toksycznych ludzi. Nawet jeśli wydaje Ci się, że może to być jakaś chemia, to pamiętaj, że trucizny są często uzyskiwane w sposób chemiczny.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle
awaken
14:21
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viainspirations inspirations

November 30 2017

awaken
23:57
8204 62d5
awaken
18:23
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viagabunia gabunia
awaken
18:00
gdziekolwiek nie byłam, będę...
awaken
16:56
9392 57e7 500
Reposted fromtfu tfu viaIriss Iriss
awaken
16:56
awaken
16:56
awaken
16:55
0599 e363 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
awaken
16:50
2098 0828
Reposted fromhysterie hysterie viabrianmay brianmay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl