Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

awaken
00:16
7100 9647 500
awaken
00:16
awaken
00:13
1863 83af
Reposted fromMiziou Miziou viaunknown6 unknown6
awaken
00:13
Reposted fromAgnya Agnya viaunknown6 unknown6
awaken
00:13
Jesteśmy tacy sami. Identyczni. Nie ma między nami żadnej różnicy, wybieramy tylko inne rodzaje broni, przestać czuć, żeby zapomnieć o sobie i o tym, jak bardzo wszystko źle robimy, jak bardzo nie potrafimy sobie poradzić, jak bardzo jesteśmy najgorszymi ludźmi na świecie.
— Małgorzata Halber
awaken
00:12
4645 7a7e 500
Reposted fromsiedem siedem viaheavencanwait heavencanwait
awaken
00:10
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą.
— Taco Hemingway
awaken
00:09
Reposted fromFlau Flau viajustonebullet justonebullet
awaken
00:09
1046 a549 500
Faye Halliday Paper Cutouts Blend Art With Nature in a Beautiful Way
Reposted fromPsaiko Psaiko viaiwannabeyour iwannabeyour
00:08
00:08
4837 e7b1 500
Reposted fromtron tron viaiwannabeyour iwannabeyour
awaken
00:02
5684 b5ea 500
Reposted frompunisher punisher viaiwannabeyour iwannabeyour

April 12 2018

awaken
23:56
2103 60ec
Reposted fromverronique verronique viafasi fasi
awaken
23:55

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubionych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto weźmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
23:55
8070 b24c 500
Reposted fromdeviate deviate viadobby dobby
awaken
23:51

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

awaken
23:50
awaken
23:50
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
awaken
23:49
awaken
23:48
8366 d4ec 500
Reposted fromaugustus augustus viaunknown6 unknown6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl