Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2019

awaken
08:56
Możesz mieć wady, być lękliwy i czasem poirytowany, ale nie zapominaj, że Twoje życie jest największym przedsiębiorstwem świata. Tylko Ty możesz zapobiec jego fiasku. Wielu Cię ceni, podziwia Cię i Cię kocha. Chciałbym, żebyś pamiętał, że być szczęśliwym, to nie znaczy mieć niebo bez burzy, drogę bez wypadków drogowych, pracę bez wysiłku, relacje bez rozczarowań. Być szczęśliwym to znaleźć siłę w przebaczaniu, nadzieję w walkach, bezpieczeństwo na scenie strachu, miłość w niezgodzie.
— Papież Franciszek w życzeniach do wiernych na 2016 rok
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie
awaken
08:53
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera - "Nieśmiertelność"
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viapollywood pollywood
08:48
awaken
06:41
7584 2f0b 500
Reposted frompunisher punisher viakatt katt
awaken
06:40
Reposted fromFlau Flau viakokoloko kokoloko
awaken
06:33
7517 5115 500
Reposted fromzciach zciach viaikari ikari

June 23 2019

awaken
22:18
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viawarkocz warkocz
awaken
22:17
4802 ab8a 500
Reposted fromPoranny Poranny viawarkocz warkocz
22:13
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish vianowaczi nowaczi
awaken
21:52
6382 4294 500
Reposted fromsoftboi softboi vianowaczi nowaczi
awaken
21:52
0204 ba58 500
Reposted fromsoftboi softboi vianowaczi nowaczi
awaken
17:16
1098 0745 500
Reposted frommachinae machinae viakoni koni
awaken
17:05
7923 4dba 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viatoxicsoul toxicsoul
awaken
17:00
1273 934b
Reposted fromEtnigos Etnigos viabruja bruja
awaken
17:00
5895 b12f
Reposted fromTamahl Tamahl viakalesor kalesor
awaken
16:44
Fuck me with passion. Love me without fear.
Reposted fromsoftboi softboi viaoutofmyhead outofmyhead
awaken
15:38
8761 ddab 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapyotrus pyotrus
15:30
awaken
15:29
3721 3999 500
Reposted fromsoftboi softboi vianoelle noelle

June 21 2019

awaken
13:11
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viakudlaty kudlaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl