Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

awaken
22:05
1968 8482 500
Soho, London, 1955, by Willy Ronis
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaitjen itjen
awaken
22:04
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś?  Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia viapannadziewanna pannadziewanna
awaken
21:54
2627 c31a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLusia Lusia
awaken
13:58
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
awaken
02:25
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena viapoolun poolun
awaken
02:12
6900 e095
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
awaken
02:12
3153 9f41 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianesrait nesrait

August 17 2019

awaken
18:10
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. 
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaslodziak slodziak
18:09
awaken
14:36
1658 65dd 500
Reposted fromnutt nutt viaryska ryska
awaken
14:36
Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk.
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem.
— L. A. Casey - „Alec”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaToshi Toshi

August 16 2019

awaken
22:48
0947 29c2 500
Reposted fromcathandcat cathandcat viaLusia Lusia
22:46
3758 681b 500
Reposted fromthus-spoke-alex thus-spoke-alex vialexxie lexxie
awaken
22:45
8907 0494 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamarvelous marvelous
awaken
22:45
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viamarvelous marvelous
awaken
22:36
4729 cb07 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoglismywszystko moglismywszystko

August 15 2019

awaken
17:54
0941 a013 500
awaken
17:53
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
awaken
17:50
1327 1f80
Reposted frompapaj papaj viatfu tfu
awaken
17:50
0063 5882
Reposted fromdesinteressement desinteressement viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl